Regelverk Lapplandsmästerskapet

Ingen får beträda området 5 min innan tävlingstidens start

Tävlingen startar kl. 12:00 och avslutas kl. 14:00. Start och slut markeras med en ljudsignal

Minimilängd för ädelfisk (ex. Röding, Öring , Sik) är 25 cm. Störst sammanlagda vikt vinner klass för ädelfisk.

För lagtävlingen gäller lagen med största sammanlagd vikt av ädelfisk

Ingen minimilängd för ogräsfisk (ex. Lake, Gädda, Abborre). Största sammanlagda vikt vinner ogräsklass.

Kontrollant tillkallas omedelbart vid fångad fisk (fisken ska vara levande)för mätning och notering på startkort

Fångst som ej noterats på startkort godkänns ej vid invägning

Startkort visas upp på anmodan

Motorisborr får ej användas/Batteridriven isborr är tillåten

Isborr ska då den inte används vara försedd med eggskydd eller vara fastborrad i isen för att undvika olyckor

Endast ett spö/ deltagare med max 3 krokar får användas

Minimiavstånd mellan hål/tävlande är 5 m

Endast tävlande får fiska inom området

Fiske från ark förbjuden

Invägning ska ske omgående efter tävlingstidens slut

All skotertrafik inom området är förbjudet, Endast arrangörstransporter är tillåtna

För att vara med på de fisklösas utlottning måste personen vara på plats , annars går priset vidare till nästa i lådan

Tävling sker på egen risk

//Tävlingsledningen